نت و اجرای آهنگ تمنای بخشش

type : zip = wma + pdf

size = 36 KB


 دانلود

-------------------

قسمتی از شعر

--------------

ای خدا من ندارم گناهی*** جز پناهت ندارم پناهی

از تو دارم تمنای بخشش*** چون تو از حال زارم گواهی

--------------


آهنگ اصلی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

راهنما