نت و فایل اجرای آهنگ دیدم صنمی

type : zip = pdf + wma

size : 44 KB

دانلود

-------------------

قسمتی از شعر

--------------

دیدم صنمی سرو قد و روی چو ماهی *** الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

افکنده به رخسار چو مه *** الهی تو گواهی خدایا تو پناهی

--------------

آهنگ اصلی ؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

راهنما