دانلود نت و فایل اجرای آهنگ هروایه (کردی)

type : zip = wma + pdf

size : 30 KB

دانلود

--------------------

قسمتی از شعر

-------------------

هروایه هروایه خدا تو ومن دایه

--------------

آهنگ اصلی ؟؟؟؟

 

 

راهنما