نت و  فایل اجرای آهنگ یار دبستانی

type: zip = pdf + wma

size : 39 KB 

دانلود

------------------

قسمتی از شعر

-------------------

یار دبستانی من      ****   با منو همراه منی

چوب الف بر سر ما ****   بغز منو آه منی

------------

آهنگ اصلی در فیلم از فریاد تا ترور

 


 

راهنما