نت و فایل اجرای آهنگ گل پامچال

type : zip = wma + pdf

size: 24 KB

دانلود

-------------------

قسمتی از شعر

-------------------

گل پامچال گل پامچال

بیرون بیا بیرون بیا

 فصل بهاره

عزیز موقع کاره

--------------

آهنگ باز خوانی شده توسط بیژن بیژنی در آلبوم ایران زمین(رجوع شود به سایت ایران ترانه)

 

 

راهنما