نت و فایل اجرای آهنگ نوک مژگان

type : zip = wma + pdf

size : 37 KB

دانلود

------------------

قسمتی از شعر

-------------------

از نوک مژگان می زنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند

غم عشقت مرا از پا افکند پا افکند پا افکند

--------------

آهنگ اصلی توسط شیدا و مسعود جاهد در آلبوم در فکر تو بودم(رجوع شود به سایت ایران ترانه)

 

 

راهنما