نت و فایل اجرای یک آهنگ محلی آذری

type : zip = wma + pdf

size : 40 KB

دانلود

-------------------

قطعه بی کلام

--------------

آهنگ اصلی ؟؟؟؟

 

 

راهنما