نت و فایل اجرای آهنگ نوایی

type: zip = pdf  + wma

size : 42 KB

دانلود

---------------

قسمتی از شعر

--------------

نوایی نوایی نوایی نوایی

جوانی بگذرد تو قدرش ندانی

-- --- ----

آهنگ اصلی یا بازخوانی شده توسط شادمهر در آلبوم دهاتی

 

راهنما