نت و فایل اجرای آهنگ الهه ناز

type: zip =  pdf  +  wma

Size : 81 KB

دانلود

---------------

قسمتی از شعر

--------------

باز ای الهه ناز

با دل من بساز

کین غم جان گداز

برود زبرم

-- --- ----

آهنگ اصلی یا بازخوانی شده توسط بنان

 

 

 

دانلود نت آهنگ های ایرانی وخارجی برای راهنمایی کلیک کنید:

راهنما