نت و فایل اجرای آهنگ آذری سلطان آراز خان

type: zip =  pdf  +  wma

size: 25 KB

دانلود

---------------

قسمتی از شعر

--------------

آراز آراز ای آراز

سلطان آراز خان آراز

سنی گوروم یانا سان

بیر دردیمی قان آراز

-- --- ----

آهنگ اصلی یا بازخوانی شده ؟؟؟؟

راهنما