نت و فایل اجرای آهنگ مبارک بادا

type : zip = pdf  +  wma

size : 40 KB

دانلود 

---------------

زمزمه

--------------

امشب چه شبیست، شب مراد است امشب

این خونه پر از شمع و چراغ است امشب
بادابادا مبارک بادا ...... ایشالا مبارک بادا
بادابادا مبارک بادا ...... ایشالا مبارک بادا

-- --- ----

آهنگ اصلی یا بازخوانی شده توسط محمد نوری در آلبوم گل مریم