نت و اجرای آهنگ مرغ سحر

type: zip = pdf  +  wma

size:61KB

دانلود

---------------

زمزمه

--------------

مرغ ســحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار، این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ
نغمهء آزادی نوع بشــر سرا

----------

آهنگ اصلی یا بازخوانی شده:

1- توسط  محمدرضا شجریان

2- توسط فرهاد مهراد در آلبوم برف