نت آهنگ جمعه کاری از اسفندیار منفردزاده با صدای فرهاد

نت و فایل اجرای آهنگ جمعه

type: zip = pdf  +  wma

size : 24 KB 

دانلود

---------------

زمزمه

-------------

توی قاب خیس این پنجره‌ها
عکسی از جمعه‌ی غمگین می‌بینم،
چه سیاهه به تنش رخت عزا
تو چشاش ابرای سنگین می‌بینم.
داره از ابر سیا
ه
خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه

نفسم در نمی‌آد، جمعه‌ها سر نمی‌آد
کاش می‌بستم چشامو، این ازم بر نمی‌آد
داره از ابر سیاه خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه

عمر جمعه به هزار سال می‌رسه،
جمعه‌ها غم دیگه بی‌داد می‌کنه،
آدم از دست خودش خسته می‌شه،
با لبای بسته فریاد می‌كنه:
داره از ابر سیا خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه

جمعه وقت رفتنه, موسم دل‌کندنه،
خنجر از پشت می‌زنه, اون كه همراه منه
داره از ابر سیا خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه

----------

آهنگ اصلی یا بازخوانی شده توسط  فرهاد آلبوم وحدت