نت و فایل اجرای آهنگ هزار دستان

type: zip= jpg + pdf  +  wma

size : 217 KB

دانلود

---------------

آهنگ بی کلام

--------------

 آهنگ اصلی یا بازخوانی شده در فیلم هزار دستان

 

 

یک ورژن دیگر از این آهنگ وجود دارد که وکال است با نام شور عشق که علیرضا افتخاری آن را در آلبومی با همین نام باز خوانی کرده

متن این ترانه :
با یادت سرمستم ای نگار آسمانی
یادم کن تا هستم ای امید زندگانی
تا به هر ترانه
می کشد زبانه
شور عاشقانه من
حال دل می گویم با زبان بی زبانی
هر لبخندت
با من گوید
دل مده به دست غم در این عالم
بنشین با عشق
تا گل روید
زین شب خزانی

(رجوع شود به سایت ایران ترانه)