نت و اجرای سرود ملی

 

نت و اجرای سرود ملی

type:  pdf  +  wav

size:31KB

 

دانلود نت و فایل اجرا

 

---------------

زمزمه

--------------

سر زد از افق مهر خاوران
فروغ دیده ی حق باوران
بهمن فر ایمان ماست
پیامت ای امام استقلال آزادی
نقش جان ماست
شهیدان پیچیده در کنج زمان فریادتان
پاینده مانی و جاودان
جمهوری اسلامی ایران

---------

 

 

 

راهنما