نت و فایل اجرای آهنگ ای آمان

type: zip =  pdf  +  wma

size : 52 KB

دانلود نت و فایل اجرا

---------------

زمزمه

--------------

آی آمان از فراقت آمان

مردم از اشتیاقت آمان

از که گیرم سراغت آمان

آمان آمان آمان آمان (آمان آمان آمان آمان)

دست لیلی چو بر مجنون شد

دل ز دیدار او پر خون شد

خون شد از راه دل بیرون شد

آمان آمان آمان آمان ( آمان آمان آمان آمان)

6/8 عارف و عامی از می مستند

عهد محکم به ساقی بستند

پای خم توبه را بشکستند

آمان آمان آمان آمان ( آمان آمان آمان آمان

 ---------


 آهنگ بازخوانی شده با صدای علیرضا افتخاری در آلبوم زیباترین

 


راهنما