نت و فایل اجرای آهنگ بختیاری تو بیو

type: zip =  pdf  +  wma

size : 31 KB 

دانلود

---------------

زمزمه

--------------

تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین وای بلال طبیب دردُم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم
لای لایی گل نای نایی گل وای دو هر نومدی مو مردم

---------

 


 آهنگ بازخوانی شده با صدای محمد نوری در آلبوم سرزمین خورشیدراهنما