نت و فایل اجرای رفتم در میخانه

type: zip =  pdf  +  wma

size : 67 KB

دانلود  

---------------

قسمتی از شعر

--------------

رفتم در میخانه حبیبم! رفتم در میخانه حبیبم
خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه

من مستم و دیوانه عزیزم! من مستم و دیوانه حبیبم!

 ما را که برد خانه، ما را که برد خانه
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز

 زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد

دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز

 زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی

همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی

تو مگر، تو مگر، ماه نکو رویانی
تو مگر، تو مگر، شاه پری رویانی

دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز

 زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد

-- --- ----

آهنگ بازخوانی شده توسط محمدرضا شجریان در آلبوم چشمه نوش

 

 

دانلود نت آهنگ های ایرانی وخارجی برای راهنمایی کلیک کنید:

راهنما