نت و فایل اجرای آهنگ گل گلدون

Type : zip= pdf + wma

Size : 44 KB

دانلود

-------------------

قسمتی از شعر

--------------

گل گلدون من شکسته در باد

تو بیا تا دلم نکرده فریاد

گل گلدون دیگه شب بو نمی ده

کی گل شب بو رو از شاخه چیده

-- --- ----

آهنگ اصلی توسط سیمین قانم (رجوع شود به سایت ایران ترانه)

 

 


راهنما